MarvenaBeauty.com

Медицински консумативи

Код Описание / Продукт Количество
ИГЛИ MESALYSE
KIPIC33G13 Игла за мезотерапия (33G x 13mm) 100 броя/ кутия
010204 Игла за мезотерапия (32G x 4mm) 100 броя/ кутия
010206 Игла за мезотерапия (32G x 6mm) 100 броя/ кутия
010213 „Micro-injection“ игла (32G x 13mm) 100 броя/ кутия
MN31G12 „Micro-injection“ игла (31G x 12mm) 100 броя/ кутия
010304 Игла за мезотерапия (30G x 4mm) 100 броя/ кутия
010306 Игла за мезотерапия (30G x 6mm) 100 броя/ кутия
010313 „Micro-injection“ игла (30G x 13mm) 100 броя/ кутия
010404 Игла за мезотерапия (27G x 4mm) 100 броя/ кутия
010406 Игла за мезотерапия (27G x 6mm) 100 броя/ кутия
010413 „Micro-injection“ игла (27G x 13mm) 100 броя/ кутия
КАНЮЛИ MESALYSE
MI2438KR Канюла 24G x 38mm за филър 20 броя/ кутия
MI2550KR Канюла 25G x 50mm за филър 20 броя/ кутия
MI2740KR Канюла 27G x 40mm за филър 20 броя/ кутия
ИГЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ
368837 Игла с камера и предпазител (21G x 50mm) 50 броя/ кутия
367282 Бътерфлайки (21G x 10mm) 50 броя/ кутия
СПРИНЦOВКИ Luer-lock
309628 Спринцовка 1сс 1 брой
309658 Спринцовка 3сс 1 брой
ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ
Държач за епруветки при взимане на кръвта 1 брой
Устройство за стерилно прехвърляне на плазмата в спринцовка 1 брой